Giới thiệu

– Tên đơn vị: Trường THCS Quảng  Phú đóng tại thôn Phú Lộc 4, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

– Quá trình thành lập và phát triển: Trường THCS Quảng Phú được thành lập từ năm 1966 và qua các lần đổi tên: Trường cấp 2 Quảng Phú; Trường phổ thông cơ sở, trường cấp 2 – 3 Roòn; Nay là trường THCS Quảng Phú (Tách từ cấp 2 – 3 Roòn ). Từ khi hình thành cấp 2 đến nay, trường đã giáo dục, đào tạo và phát huy được những truyền thống tốt đẹp của cha ông đi trước. Quá trình phấn đấu và trưởng thành, nhiều thế hệ thầy cô và học sinh đã có nhiều đóng góp tích cực cho Ngành cũng như cho sự phát triển đi lên của nhà trường. Bởi vậy, trường THCS Quảng Phú vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia theo quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và đã được công nhận lại sau 5 năm theo Quyết định số 2754/QĐ-CT ngày 06 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Bình. Kể từ đó đến nay nhà trường vẫn tiếp tục duy trì xây dựng và phát triển các tiêu chí, bảo đảm luôn giữ vững 5 tiêu chuẩn mà trường đã đạt được từ năm 2006 và năm 2012 cũng như ngày càng phát triển đi lên một cách vững chắc. Hiện nay trường tiếp tục phấn đấu đến năm 2018 sẽ công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm.

3