MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười 13, 2020 8:45 chiều

DSCN2987 DSCN2984 DSCN2983 DSCN2982 DSCN2977 DSCN2972 DSCN2969 DSCN2965 DSCN2963 DSCN2941 DSCN2951 DSCN2955 DSCN2957